GIS w LOKEN

Od września 2015 roku w naszej szkole, z inicjatywy nauczycielek geografii nauczany jest przedmiot Geoinformatyka. Na zajęciach uczniowie uzyskują podstawowe umiejętności posługiwania się programem ArcGIS. Nasza szkoła jest objęta patronatem firmy ESRI Polska i jako jedna z dwóch liceów ogólnokształcących w Polsce realizuje przedmiot nauczania GEOINFORMATYKA (Systemy Informacji Geograficznej).
Geoinformatyka- łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej. Programy te są wykorzystywanych w działaniach administracyjno – społecznych i gospodarczych. Należy dodać, ze jest to prężnie rozwijający się rynek pracy.

W ramach zajęć z Geoinformatyki uczniowie klasy 2d wykonali projekt wykorzystując aplikację story map. Efektem ich pracy jest wycieczka po jednej z najstarszych dzielnic naszego miasta – Rozwadowie. Zapraszamy na wirtualny spacer
TUTAJ


Poniżej prezentujemy prace naszych uczniów wykonane na lekcjach przedmiotu uzupełniającego GEOINFORMATYKA (Systemy Informacji Geograficznej) i na lekcjach geografii pod kierunkiem nauczycielki geografii Jolanty Biłogras.
autor aplikacji tytuł aplikacji
Mirosław Galcak – klasa 1e Największe miasta świata
Natalia Bernat – klasa 1e Głowy państw Unii Europejskiej
Kacper Stańczyk – klasa 1d Występowanie ropy naftowej na świecie
Aleksander Woźniak – klasa 1d Technopolie świata
Patrycja Chmura - klasa 1d Rozmieszczenie węgla brunatnego na świecie
Miłosz Rębisz Okręgi przemysłowe świata
Karolina Pawłowska, Bernadeta Bajdas z klasy 1d PREMIERZY III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1991- 2012)
Aleksandra SZabat – klasa 1d PREMIERZY III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1991- 2012)
Karol Jaszczur, Mateusz Walczuk – klasa 1d Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Karol Jaszczur – klasa 1d TECHNOPOLIE NA ŚWIECIE
Karol Jaszczur, Mateusz Walczuk – klasa 1d Ministrowie spraw zagranicznych III RP
Adrian Wójcik,Krzysztof Pityński – klasa 1d Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Marcin Gancarczyk – klasa 1d Parki Narodowe w Polsce w Polsce]
Karol Jaszczur – klasa 1d [http://loken.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=40b954c18f044f299683d5aae7f2f90e# Atrakcje turystyczne Wiednia]
Michał Szkutnik – klasa 1d Parki Narodowe w Polsce w Polsce]
Bernadetta Bajdas – klasa 1d Atrakcje turystyczne Bułgarii]
Aleksander Woźniak – klasa 1d Atrakcje turystyczne Rzymu]
Patrycja Chmura – klasa 1d Parki Narodowe w Polsce w Polsce]